Buku Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 8 MTs

Konstributor Naskah : Yun Yun Yunadi, Mokhamad Amin Tohari, Siti Nadroh.
Penelaah : Hasibullah Satrawi, Muhtadin.
Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke-1, 2015
Disusun dengan huruf Times New Roman 12 pt dan Traditional Arabic 20 pt,

BELI BUKU VERSI CETAK