Buku Guru Sejarah Indonesia Kelas 11

Penulis : Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih.
Penelaah : Baha Uddin, Hariyono,M. Iskandar, dan M. Muhsin Z.
Pereview : Abdul Rojak
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-024-6 (jilid 2)
Cetakan ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Frutiger, 11 pt