Kitab Maulid al-Barzanji

Nama Kitab:
Iqd al-Jawahir fii Maulidi an-Nabiyyi al-Azhar (Maulid al-Barjanzi)
Pengarang:
Sayyid Ja’far bin Hasan al Barzanji (w. 1177 H /1763 M)
Penerbit:
Maktabah al-Madinah
Tahun Terbit:

Kota Terbit:
Karatasi – Pakistan
ISBN:
978-969-631-990-0
Jumlah halaman:
26 Halaman

BELI BUKU VERSI CETAK