Buku Tema 7 – Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas 4

Kontributor Naskah : Heny Kusumawati.
Penelaah : Miftahul Khairiyah, Rahmat, Ana Ratna Wulan, Penny Rahmawaty, Bambang Prihadi, Widia Pekerti, dan Suharji.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan ke-1, 2013 (ISBN 978-602-282-113-7)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi, ISBN 978-602-282-157-1)
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt