Buku Tema 5 – Pengalamanku Kelas 2

Penulis : Taufina
Penelaah : Advendi, Delviati, Fuji Astuti, Suwarta Zebua, Tijan, Totok Suhardijanto , Trie Hartiti,
Wahyuningsih.
Pe-review : Yuyun Yuningsih
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013 (ISBN 970-602-282-171-7)
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 18 pt.