Buku Tema 2 – Selalu Berhemat Energi Kelas 4

Penulis : Angi St. Anggari, Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, dan Santi Hendriyeti.
Penelaah : Widia Pekerti, Rita Milyartini, Miftahul Khairiyah, Eddy Budiono, Meilani Hartono, Margono, Mugiyo Hartono, Penny Rahmawaty, Ana Ratna Wulan, Suparwoto, Suharji, dan Enok Maryani.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013 (ISBN 978-602-1530-99-3)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi, ISBN 978-602-282-149-6) Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi, ISBN 978-602-282-896-9) Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt.