Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas 10

Penulis: Abdul Waidl, Ali Usman, Ahmad Asroni, Hatim Gazali, Tedi Kholiluddin
Penelaah: Dadang Sundawa, Mukhlisin
Penyelia: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Ilustrator: Muhammad Kodim
Penata Letak (Desainer): Muhamad Isnaini
Penyunting: Muhammad Kodim

Cetakan pertama, 2021
ISBN 978-602-244-320-9 (no. jil. lengkap)
978-602-244-321-6 (jil. 1)

Isi buku ini menggunakan huruf Minion Pro 11/13,2 pt.
x, 214 hlm.: 17,6 x 25 cm.

BELI BUKU VERSI CETAK