Buku Panduan Guru Seni Teater untuk SD Kelas 4

Penulis: Rifqi Risnadyatul Hudha, Riyadhus Shalihin
Penelaah: Arif Hidajad, Else Liliani
Penyelia: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Ilustrator: Novel Varius Rizal Apriaji
Penata Letak (Desainer): Abdur Rohman
Penyunting: Nurahmat Agustianto

Penerbit:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BELI BUKU VERSI CETAK