Buku Panduan Guru Seni Tari untuk SD Kelas 1

Penulis: Dinny Devi Triana, Winda Kharisma Hindri Wijaya
Penelaah: Yuliasma, Elindra Yetti
Penyelia: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Ilustrator: Sasono Handito
Penyunting: Annisa Novia Pertiwi
Penata Letak (Desainer): Bobby Kurnia Darmawan

Penerbit:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BELI BUKU VERSI CETAK