Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD Kelas 4

Penulis: Muhamad Faisol Mufid, Sam Indratma
Penelaah: Bandi Sobandi, Adam Wahida
Penyelia: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Penyunting: Syamsul Bachri, Nia Oktaviani Marisyah, Muhammad Iqbal Bukhari
Ilustrator: Tri Hendro Irawan, Muhamad Erdi Pratama, Shandi Destian
Penata Letak (Desainer): Kamilul Muttaqin, Mochamad Suprayogie

Penerbit:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BELI BUKU VERSI CETAK