Buku Panduan Guru Sejarah untuk SMA Kelas 10

Penulis: Sari Oktafiana
Penelaah: Sumardiansyah Perdana Kusuma
Penyelia: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Ilustrator: M Rizal Abdi
Penata Letak (Desainer): Prescilla Oktimayati
Penyunting: Eka Wardana, Hartati

BELI BUKU VERSI CETAK