Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas 2

Penulis: Siti Kusrini, A. Zainal Abidin
Penelaah: Ahmad Sanusi, Rosmayanti Mutiara
Penyelia/Penyelaras: Supriyatno, Rohmat Mulyana Sapdi, E. Oos M. Anwas, Chundasah, Maharani Prananingrum
Ilustrator: Reddy Fajar Ciptoadi
Penyunting: H.M. Musfiqon
Penata Letak (Desainer): Rakryan Anindya Kunnarayudha

BELI BUKU VERSI CETAK