Buku Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 7 SMP (Semester 1)

Penulis : Wahono Widodo, Fida Rachmadiarti, dan Siti Nurul Hidayati.
Penelaah : Herawati Susilo, Maria Paristiowati, I Made Padri, Dadan Rosana, Ahmad Mudzakir, dan Ana Ratna Wulan.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013
ISBN 978-602-1530-63-4 (jilid 1a)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi)
ISBN 978-602-282-315-5 (jilid 1a)
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Myriad Pro, 11 pt.
ISBN 978-602-427-001-8 (jilid 1a)