Buku Guru Tema 9 – Kayanya Negeriku Kelas 4

Penulis : Maryanto.
Penelaah : Miftahul Khairiyah, Rahmat, Ana Ratna Wulan, Penny Rahmawaty, Widia Pekerti, Suharji, dan Bambang Prihadi.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013 (ISBN 978-602-282-129-8)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi, ISBN 978-602-282-162-5)
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia 12 pt

BELI BUKU VERSI CETAK