Buku Guru Tema 8 – Peristiwa Alam Kelas 1

Penulis : Yun Kusumawati, Panca Ariguntar, Lubna Assagaf
Penelaah : Advendi Kristiyandaru, Elindra Yetti, Suwarta Zebua, Trie Hartiti Retnowati, Tijan, Liliana Muliastuti, Wahyuningsih, Gres Gresia Azwin.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan Ke-1, 2013 ISBN 978-602-282-120-5
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi) ISBN 978-282-602-144-1
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt