Buku Guru Tema 7 – Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas 4

Kontributor Naskah : Heny Kusumawati.
Penelaah : Miftahul Khairiyah, Rahmat, Ana Ratna Wulan, Penny Rahmawaty, Bambang Prihadi, Widia Pekerti, dan Suharji.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013(ISBN 978-602-282-126-7)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi, 978-602-282-156-4)
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia 12 pt

BELI BUKU VERSI CETAK