Buku Guru Tema 5 – Pengalamanku Kelas 2

Penulis : Taufina
Penelaah : Advendi, Delviati, Fuji Astuti, Suwarta Zebua, Tijan, Totok Suhardijanto, Trie Hartiti, Wahyuningsih.
Pe-review : Yuyun Yuningsih
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 (ISBN 978-602-282-170-0)
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt.

BELI BUKU VERSI CETAK