Buku Guru Tema 5 – Pengalamanku Kelas 1

Penulis : Novilia Adelina, Yusfina Hendrifiana, dan Lubna Assagaf.
Penelaah : Heny Setyawati, Suwarta Zebua, Elindra Yetti, Suharsono, Ekram Pawiroputro, Trie Hartiti Retnowati.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013 (ISBN 978-602-282-117-5)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi, ISBN 978-602-282-138-0)
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt.

BELI BUKU VERSI CETAK