Buku Guru Pendidikan Agama Khonghuxu dan Budi Pekerti Kelas 11

Penulis : Js. Hartono dan Js. Gunadi.
Penelaah : Xs. Oesman Arif, Xs. Buanadjaja, dan Js. Maria Engelina Santoso.
Pereview Guru : Cici Indriyani.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-447-3 (jilid 2)
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Georgia, 12 pt.