Buku Guru Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 10

Penulis : Js. Hartono dan Js. Gunadi.
Penelaah : Js. Maria Engeline Santoso, M.Kom, Drs. Uung Sendana, L.L., SH, Js. Budi Suniarto, MBA, Bratayana Ongkowijaya, S.E., XDS
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-446-6 (jilid 1)
Cetakan Ke-2, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-3, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Century Schoolbook, 11 pt