Buku Bahasa Arab Kelas 9 MTs

Penulis : Ahmad Hidayat.
Editor : Muhbib Abdul Wahab
Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Cetakan Ke-1, 2016
Disusun dengan huruf Times 12 pt dan Adobe Arabic 20 pt,

BELI BUKU VERSI CETAK